B+R

Ulga B+R zaadresowana jest do przedsiębiorców, którzy powiększają swoją ofertę o nowe produkty i usługi, albo modyfikują już istniejące wersje.

 

Czym jest działalność B+R?

To działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Co to w praktyce oznacza?

Aby lepiej zrozumieć podział działalności B+R, można powiedzieć, że badania naukowe, a dokładniej przemysłowe, to ostatni etap badań nad produktem, natomiast prace rozwojowe – to pierwszy etap weryfikacji, czy dany model/produkt działa w warunkach rzeczywistych. Przekładając wszystko na realną działalność przedsiębiorcy, B+R może być przez niego rozumiane jako np. opracowanie założeń nowego systemu IT, zaprojektowanie samouczącego się algorytmu, zbadanie nowoczesnych kombinacji składnikowych do naturalnych kosmetyków, opracowanie innowacyjnych mieszanek dla rolnictwa, przygotowanie innowacyjnej technologii produkcji piwa czy też nowych części do maszyn. Prace rozwojowe nieustannie łączą się z projektowaniem i tworzeniem nowych lub udoskonalonych produktów, procesów i usług przy wykorzystaniu dostępnej wiedzy i umiejętności. Ich przykładem może być stworzenie rysunków i planów nowych produktów oraz opracowanie prototypów urządzeń. Działania te nie muszą stanowić przełomu na skalę światową, powinny jednak wykazywać się innowacyjnością i oryginalnością na rynku. To one świadczą o sile przedsiębiorstwa. Prowadzenie badań to również dobra podstawa do starań o dofinansowanie ich wdrożenia i wprowadzenia do biznesu przez np. zakup maszyn i urządzeń.

Mówiąc w skrócie, działalność B+R powinna być nowatorska, twórcza, nieprzewidywalna, metodyczna i możliwa do przeniesienia lub odtworzenia. Jej celem powinno być natomiast opracowanie nowych produktów lub wprowadzenie nowatorskich zmian do tych, które już na rynku istnieją. Na tego typu pracę ustawodawca przewidział ulgę podatkową.

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ulga B+R uprawnia Przykładowe korzyści podatkowe wynikające z zastosowania ulgi: podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Skorzystanie z ulgi B+R może oznaczać faktycznie podwójne zaliczenie niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – przez ujęcie w kosztach i poprzez dodatkowe odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Dzięki uldze B+R rozwój prowadzonej działalności może zatem wiązać się nie tylko ze wzrostem potencjału prowadzonego biznesu, ale również ze zwiększeniem efektywności rozliczeń podatkowych.

 

Przykładowe korzyści wynikające z zastosowania ulgi:

ROKRoczne koszty prac rozwojowychEfektywne obniżanie podatku dochodowego do zapałaty
201610 mln PLN570 TYS. PLN
201710 mln PLNo950 TYS. PLN
201810 mln PLN1,9 mln PLN
201910 mln PLN1,9 mln PLN
202010 mln PLN1,9 mln PLN
Łącznie50 mln PLN7,2 mln PLN

 

Jak wygląda typowy harmonogram projektu?

CzynnośćCzas realizacji
Analiza rodzaju prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, kwalifikacja poszczególnych wydatków do ulgi B+R oraz przygotowanie memorandum podsumowującego warunki skorzystania przez klienta z ulgi B+R10 dni roboczych;
Przygotowanie oraz wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną w zakresie zakwalifikowania wybranych wydatków ponoszonych przez klienta12 dni roboczych od akceptacji punktu 1
Oczekiwanie na uzyskanie interpretacji indywidualnej3 miesiące
Wsparcie klienta w procesie zebrania i przygotowania niezbędnych danych oraz dokumentów koniecznych do uzyskania zwrotu podatku dochodowego30 dni roboczych (w trakcie oczekiwania na uzyskanie interpretacji)
Przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym20 dni roboczych od uzyskania interpretacji oraz danych finansowych
Reprezentacja klienta w postępowaniu lub kontroli organów podatkowych lub skarbowych w zakresie rozliczonej ulgi B+Rorgan podatkowy ma 60 dni na weryfikację naszego wniosku o zwrot podatku

WH Consulting świadczy usługi doradztwa biznesowego, natomiast wszelkie usługi doradztwa prawnego i doradztwa podatkowego są wykonywane przez współpracującą kancelarię prawną, uprawnioną do świadczenia usług doradztwa prawnego i podatkowego

 

Skontaktuj się Z NAMI W CELU PRZEPROWADZENIA BEZPŁATNEJ ANALIZY

Formularz kontaktowy

15 + 8 =

Masz pytania?

Skontaktuj się z ekspertem

Ilona Smurlik

    +48 22 100 42 24

  biuro@whconsulting.pl

Al. Solidarności 68 lok. 121,
00-240 Warszawa,

biuro@whconsulting.pl

KRS 0000418778,
REGON 146101340,
NIP 5252530639,

obserwuj nas: