Public

Affairs

Public affairs to budowanie i utrzymywanie trwałego kontaktu z jednostkami administracji publicznej. Dzięki takim działaniom jesteś w stanie, przy pomocy wyspecjalizowanej kadry, wpływać na decyzje organów legislacyjnych, takich jak rząd, poszczególni posłowie, a także decydenci na szczeblu lokalnym i regionalnym. Posiadając wiedzę jako pierwszy, jesteś także w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się na czekające Twój biznes zmiany.

Public affairs w Polsce stanowi mało popularne rozwiązanie, co pozwala każdemu podmiotowi świadomie podchodzącemu do zagadnienia wyprzedzać działania rynku. Osiąganie wpływów na osoby decyzyjne przełożyć się może na podniesienie standardów w branży, świetny dostęp do informacji i wykorzystywanie ich w strategicznych działaniach firmy, a także błyskawiczną reakcję na zmieniające się warunki prawne.

Jako WH Consulting współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie komunikacyjnym i prawnym oferując 3 obszary działań:

 

I. Relationship management – profesjonalne wsparcie w pracy

nad osobistymi relacjami i proaktywna komunikacja z organami decyzyjnymi

Etap prac rządowych (jeżeli projekt będzie procedowany trybem poselskim – równolegle do etapu prac w Sejmie i Senacie):

 • Komunikacja z ministerstwami i innymi organami administracji publicznej
 • Działania mające na celu uzyskanie poparcia innych podmiotów opiniujących projekt.

Etap prac w Sejmie i Senacie:

 • Spotkania z kluczowymi decydentami (w trakcie: przekazanie poprawek, opracowanie krótkich materiałów informacyjnych i przekazów) – po każdym spotkaniu notatka oraz informacja zwrotna dla Klienta.
 • Pogłębiona komunikacja z posłami pracującymi w komisjach oraz ewentualnie członkami podkomisji pracującej nad projektem.
 • Spotkania z kluczowymi członkami senackiej komisji.

Dodatkowe działania na etapie prac parlamentarnych:

 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie długofalowej komunikacji z innymi wpływowymi instytucjami, które mogą mieć wpływ dla poparcia poprawek Klienta
 • Uzyskanie poparcia mediów dla proponowanych rozwiązań – mailing notatek prasowych i komentarzy, organizacja konferencji/śniadania/kolacji prasowej z udziałem mediów (głównie opiniotwórczych mediów prawicowych);
 • Wypracowanie pozytywnych relacji proponowanych przez Klienta rozwiązań

Etap pracy nad projektem w Kancelarii Prezydenta:

 • Monitorowanie aktywności kluczowych decydentów

 

II. Monitoring legislacyjny – stały monitoring procesu

procesu tworzenia prawa, na którym zależy Twojej firmie

 • Bieżąca obserwacja procesu legislacyjnego poprzez:
  • Rządowe Centrum Legislacyjne,
  • Wykaz druków i projektów aktów prawnych,
  • Posiedzenia komisji i ewentualnych podkomisji sejmowych i senackich,
 • Komentarze do aktywności poszczególnych aktorów procesu (urzędnicy, politycy, grupy interesu) i kluczowych artykułów w mediach,
 • Alerty (szybka informacja nt. nieprzewidzianych zmian w procesie legislacyjnym – przyspieszenie prac, spowolnienie, zakończenie)

 

III. Messaging – przygotowanie czytelnych i zrozumiałych przekazów/postulatów legislacyjnych dla Twojej firmy

 • Mapping osobowy (wraz z analizą nastawienia względem obszaru zainteresowania Klienta) kluczowych decydentów,
 • Przygotowywanie stanowisk, koncepcji oraz projektów zmian aktów ustawodawczych oraz wykonawczych (wraz z uzasadnieniem),
 • Przygotowywanie projektów wystąpień poselskich do Biura Analiz Sejmowych z prośbą o wykonanie ekspertyzy oraz interpelacji w obszarze zainteresowań Klienta
 • Formułowanie sprofilowanych przekazów na spotkania oraz przygotowanie materiałów informacyjnych (infografiki, onepagery) do wykorzystania w relacjach z decydentami

WH Consulting świadczy usługi doradztwa biznesowego, natomiast wszelkie usługi doradztwa prawnego i doradztwa podatkowego są wykonywane przez współpracującą kancelarię prawną, uprawnioną do świadczenia usług doradztwa prawnego i podatkowego

 

Skontaktuj się Z NAMI W CELU PRZEPROWADZENIA BEZPŁATNEJ ANALIZY

Formularz kontaktowy

3 + 10 =

Masz pytania?

Skontaktuj się z ekspertem

Ilona Smurlik

    +48 22 100 42 24

  biuro@whconsulting.pl

Al. Solidarności 68 lok. 121,
00-240 Warszawa,

biuro@whconsulting.pl

KRS 0000418778,
REGON 146101340,
NIP 5252530639,

obserwuj nas: